Sunday , April 11 2021

Moč povezanosti po mnenju panelistov odgovor na številne izziveUdeleženci omizja so se najprej osredotočili na vlogo tehnologije pri prihodnjem razvoju in povezovanju. Bili so si enotni, from ogr ogen potential. Mnenja, da bo razvoj tehnologije človeka postavljal vse bolj v ozadje, so zavrnili s poudarkom, da težava v tehnologiji, temveč v morebitni napačni rabi njenih potencialov.

"Tehnologija je sila, ki lahko izboljša svet," je poudaril predsednik upravnega odbora družbe Heineken, predsednik nadzornega sveta banke ING ter nekdanji nizozemski minister za gospodarstvo in za finance Hans Wijers. Ključ do njenega učinkovitega izkoristka je po njegovem mnenju v izobrazbi in opolnomočenju ljudi.

From obvladanje tehnologije zahteva stalno učenje, je strinjala tudi ustanoviteljica in generalna direktorica družbe Exponential AB, mlada globalna voditeljica Svetovnega gospodarskega foruma ter članica program David Rockefeller Fellows Claudia Olsson.

Po mnenju mnogih je področje tehnologij tisto, kjer najbolj pride do izraza razkorak med generacijami. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je izpostavila, da je razkorak med generacijami vedno prisoten, a ga je mogoče zmanjšati s povezovanjem in sodelovanjem. "Razumeti moramo, da morajo tudi starejši učiti od mlajših, kar velja tudi za podjetja," je dodala.

Po mnenju predstavnika Uberja za srednjo in vzhodno Evropo ter člana program David Rockefeller Fellows Marka Borisa Andrijaniča je mogoče razlike med generacijami občutno zmanjšati že samo s tem, da se bolj spoštujemo in poslušamo. Prav to je namreč temelj uspešne povezanosti.

Prvi predstavnik Slovenije v Trilateralni komisiji, bančnik ter predsednik in soustanovitelj Adriatic Council Marko Voljč se je ob tem navezal na sodobne tehnologije v bančništvu, ki se jih starejše generacije pogosto bojijo brez pravega razloga. Prepričan je, da lahko vsaj osnov takšnih tehnologij nauči vsakdo, denimo v sodelovanju z mlajšimi.

Član sveta SDG 17 pri organizaciji The global councils on sustainable development goals Timotej Šooš, who is skupaj s predsednikom upravnega odbora Outfit7 in članom ex alumni kluba program David Rockefeller Fellows Žigo Vavpotičem udeležencem razprave zastavljal vprašanja, je področji tehnologije in povezovanja povezal tudi s trajnostnim razvojem.

Po Wijersovem mnenju je prav trajnostni razvoj tisto področje, kjer imajo podjetja vodilno vlogo. "S korenitimi spremembami v podjetju na področjih, kot je na primer ravnanje z odpadki, lahko doprinesemo k širšim spremembam," I will leave.

Andrijanič pa je izrazil prepričanje, from spremembi mentalitete na področju trajnostnega pristopa glavne vloge ne igrajo vlade s svojimi ukrepi. Potrošniki so namreč tisti, ki lahko s premišljenim ravnanjem podjetja silijo k prilagoditvam, je poudaril.

Poleg povezovanja, tehnološkega napredka in trajnostnega razvoja številni izzivi ostajajo tudi na področju zagotavljanja enakih možnosti za vse. Eden ključnih ukrepov za napredek na tem področju so po mnenju udeležencev razprave investicije v izobraževanje in opolnomočenje.

Kot je bilo slišati, s finančnimi donacijami ni mogoče doseči trajnejšega napredka. Dolgoročne rešitve lahko prinese le opolnomočenje tistih, ki zaradi neenakomerne porazdelitve dobrin danes najbolj trpijo. Andrijanič je ob tem izpostavil še potrebo po odpravi trgovinskih ovir, kot so protekcionistični ukrepi, kar bo spodbudilo gospodarsko dejavnost v manj razvitih državah.

Dogodek je potekal ob robu letnega evropskega srečanja Trilateralne komisije, which gives us a lot to Ljubljana. Gre za zasebno organizacijo, ustanovljeno na pobudo Davida Rockefellerja, ki od ustanovitve leta 1973 svetovnim voditeljem iz politike, poslovnega sveta in civilne družbe omogoča platformo za odprt dialog.


Source link