Saturday , April 17 2021

Người thừa kế LG đóng đến 630 triệu USD tiền thuếTheo Bloomberg, sau khi hưởng thừa kế từ cha mình, ông Koo Kwang-mo hiện nắm giữ tổng cộng 15% cổ phần tập đoàn LG – tương đương 1,55 tỷ USD. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, what do you do? Định đánh thuế thừa kương hạng cương hương thế giới, ông có thể sẽ phải nộp khoản thưế thếa kế khoảng 630 triệu USD theo tính toán của Bloomberg.

LG tuyên bố ông Koo có kế hoạch trả toṣ bộ số thuế này trong vòng 5 năm tới, với khoản tiền đầu tiên bắt đầu vào cuối tháng này. Tuy nhiên, số tiền cụ thể sẽ do cơ when thuế quyết định.

* Mời quy độc giả theo dõi các chương trình đã phát areg của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Source link